Klage­vejledning

Har du en klage, vil vi gerne hjælpe dig med at få den rigtigt afsted. Læs her, hvordan du gør.

Har du en klage, skal du først skrive til os på klage@hallo.dk. HALLO træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Hvis du ikke er tilfreds med HALLOs afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester – f.eks. klager over regningen eller HALLOs vilkår – kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er tilfreds med HALLOs afgørelse, og hvis din klage vedrører varer (f.eks. mobiltelefoner) kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: klage@hallo.dk.

 

Hvad kan vi hjælpe med?

70 30 18 18

 

Hjælp til at købe abonnement?

I tvivl om hvilket abonnement, der passer til dit behov? Så lad os hjælpe dig.