Hvordan kan jeg ændre mine viderestillinger?

Du kan selv ændre indstillingerne for viderestilling ved hjælp af følgende viderestillingskoder.

Kode 21 - Viderestilling af alle opkald
Kode 61 - Mobiltelefonen besvares ikke
Kode 62 - Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækning
Kode 67 - Mobiltelefonen er optaget


Ønsker du kun at aktivere en eller to viderestillinger, kan du gøre det ved at taste følgende:

**21*Telefonsvarernummer# og tryk herefter "Ring op"-tasten - Viderestilling af alle opkald

**61* Telefonsvarernummer # og tryk herefter "Ring op"-tasten - Ubesvaret opkald

**62* Telefonsvarernummer # og tryk herefter "Ring op"-tasten - Slukket eller uden for dækning

**67* Telefonsvarernummer # og tryk herefter "Ring op"-tasten - Optaget


Du kan aktivere alle tre viderestillinger på én gang (Ubesvaret opkald, Slukket eller uden for dækning samt Optaget) ved at taste følgende:

**004*Telefonsvarernummer# og tryk herefter "Ring op"-tasten


Ønsker du at deaktivere alle dine viderestillinger, kan dette gøres ved at taste følgende:

##002# og tryk herefter "Ring op"-tasten


Ønsker du at fjerne Viderestilling af alle opkald, kan dette gøres ved at taste følgende:

##21# og tryk herefter "Ring op"-tasten - fjerner ubetinget viderestilling


Bemærk, at koderne 61 og 67 godt kan være aktiveret samtidigt. Men aktiveres kode 21, træder kode 61 og 67 ud af kraft, ligesom de automatisk aktiveres igen, når kode 21 ophæves.
Det er altid muligt at ændre dine viderestillinger, og der kan viderestilles til et hvilket som helst andet dansk telefonnummer (dog ikke 80- og 90- numre eller særtjenester). Erstat blot "Telefonsvarernummer" med det nummer du vil viderestille til.

Tilbage

 

Hvad kan vi hjælpe med?

70 30 18 18

 

Hjælp til at købe abonnement?

I tvivl om hvilket abonnement, der passer til dit behov? Så lad os hjælpe dig.